Ο Ρόλος της Συμβουλευτικής

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής/Σύμβουλου Ψυχικής υγείας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη της αυτογνωσίας την δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης με τον εαυτό με την αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων, των αναγκών και των κινήτρων.

Η συμβουλευτική μαθαίνει τον άνθρωπο να βλέπει με άλλη οπτική τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη ζωή του, να φωτίζει νέους δρόμους να επαναπροσδιορίζει τους στόχους του με βάση τις νέες ανάγκες του ατόμου και να τον στηρίζει για να τους επιτύχει.