Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής.

Ατομικές συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης, ενδυνάμωσης και αξιοποίησης δυναμικού.

Ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες για την διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων.

Ομάδες αυτογνωσίας.

Σχολές γονέων.

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας εξ αποστάσεως

-Συναντήσεις μέσω Skype σε περιπτώσεις όπου υπάρχει γεωγραφική απόσταση ή πρόβλημα μετακίνησης.